rodo.png

Realizacją postanowienia Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wprowadzamy:

 

Polityka prywatności osób fizycznych

Zgodnie z ustawą Poz.1000 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wyrażając Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez umieszczenie tych danych w wewnętrznych systemach informatycznych siedziby i oddziałów KAREN DARIUSZ CZERNIAK SPÓŁKA JAWNA, w celach:

 • pozyskania i realizacji zleceń
 • realizacji gwarancji dobrego wykonania
 • usprawnienia procesów zarządzania i komunikacji
 • rekrutacji.

KAREN DARIUSZ CZERNIAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Racibórz, ul. Tadeusza Kościuszki 33, jako administrator danych osobowych informuje, iż:

 • dane będą przetwarzane wyłącznie w wymienionych celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
 • dostęp do danych będą miały osoby upoważnione do ich przetwarzania, które są pracownikami lub współpracownikami KAREN DARIUSZ CZERNIAK SPÓŁKA JAWNA
 • dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej
 • dane będą przetwarzane na potrzeby i czas realizacji i pozyskania: zleceń, kontraktów
 • pozyskane dane dla celów rekrutacji przetwarzane będą maksymalnie przez okres roku
 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
 • zgłoszenia należy kierować na adres siedziby lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • zgoda ma charakter dobrowolny
 • dane nie będą podlegały profilowaniu

Dodatkowo pragniemy poinformować:

Będziemy weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
W odpowiedzi na Państwa żądanie możemy poprosić o zweryfikowanie Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą nam lepiej zrozumieć sytuację. Dołożymy wszelkich starań, aby wyjaśnić Państwu naszą decyzję, jeśli Państwa żądania nie zostaną spełnione.

Dane mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym stronom trzecim, aby realizować cele wymienione powyżej w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań zleconych przez nas, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli posiadamy inną podstawę prawną. Za odbiorców lub inne strony trzecie uznane mogą być:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na nasze zlecenie, takie jak usługi transportowe, magazynowe, obsługa prawna, księgowa, informatyczna
  tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe; przetwarzanie przez te podmioty danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez nas; mamy kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność
 • wszelkie krajowe organy administracji publicznej (np. Policja), organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie
 • dostawcy usług kurierskich lub pocztowych
 • firmy transportowe i spedytorskie
 • inne osoby w ramach organizacji danego Klienta

 

 

Porozumienie przetwarzania danych osobowych

W porozumieniu udostępniając Państwu zwanymi dalej jako „Przedsiębiorcą” nasze dane kontaktowe

a

KAREN DARIUSZ CZERNIAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy Racibórz ul. Kościuszki 33 dalej zwaną „Organizacją”,

dalej zwani łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

 • Każda ze Stron (“Strona Ujawniająca”) wyraża zgodę na przetwarzanie przez drugą Stronę (“Odbiorca”) danych osobowych udostępnionych przez Stronę Ujawniającą lub zebranych przez Stronę Ujawniającą w dowolnym momencie (tj. przed, podczas albo po wygaśnięciu Umowy): w związku z wykonywaniem przez Odbiorcę praw lub/i obowiązków wynikających z Umowy (w tym w związku z przetwarzaniem płatności); i zgodnie z ustawą Poz.1000 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i późniejszymi zmianami („Ustawa”); a od 25 maja 2018 r.: zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”.
 • Dane osobowe mogą dotyczyć: imienia i nazwiska, nazwy pracodawcy, stanowiska pracy oraz służbowych danych kontaktowych („Danymi Osobowymi”).
 • Odbiorca zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Danych Osobowych w stopniu odpowiadającym ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz charakterowi Danych Osobowych, a także, aby zapobiec niepotrzebnemu zbieraniu Danych Osobowych. Od 25 maja 2018 r. Odbiorca zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo Danych Osobowych zgodnie z RODO.
 • Strona Ujawniająca zawiadomi osoby, których dane dotyczą, których Dane Osobowe zostały udostępnione Odbiorcy, o uprawnieniach Odbiorcy określonych w Artykule 1 zgodnie z Ustawą, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z RODO. W razie potrzeby, Odbiorca udzieli Stronie Ujawniającej pomocy w udzieleniu tej informacji osobie, której dane dotyczą. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą zażąda od Odbiorcy dostępu do Danych Osobowych, sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, poprawienia, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, Odbiorca skieruje tę osobę do Strony Ujawniającej, zgodnie z Ustawą, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z RODO.
 • W przypadku wykonania praw lub spełnienia obowiązków wskazanych w Umowie odnoszących się do określonych Danych Osobowych, ale nie później niż do dnia wygaśnięcia Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku gdy prawo lub obowiązek przetwarzania Danych Osobowych po wygaśnięciu Umowy wynika z treści Umowy nie później niż do dnia wykonania prawa lub spełnienia obowiązku, Odbiorca niezwłocznie zwróci Stronie Ujawniającej wszystkie Dane Osobowe i wszystkie kopie danych lub wedle wyboru Strony Ujawniającej, zniszczy wszystkie kopie Danych Osobowych i przedstawi Stronie Ujawniającej dowód dokonania takiego zniszczenia pod warunkiem, że - właściwe prawo nie zabrania Odbiorcy zniszczenia lub zwrotu całości lub części takich Danych Osobowych - w takim przypadku Dane Osobowe muszą być traktowane jak poufne i nie mogą być aktywnie przetwarzane do żadnych celów lub - Dane Osobowe nie są niezbędne Odbiorcy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, w takim przypadku Dane mogą być przetwarzane jedynie w tym celu i nie dłużej niż termin przedawnienia danego roszczenia.

Prosimy Przedsiębiorcę wysłanie maila do Organizacji z wyrażeniem zgody na niniejsze porozumienie.
Dla uproszczenia procedury prosimy wysłać odpowiedź z kopią na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ze słowem ZGODA w temacie.

Ten serwis używa cookie i podobnych technologii. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie i podobnych technologii. Dowiedz się więcej tutaj o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.

  Akceptuję cookies i podobne technologie dla tego serwisu.